Uczniowski Klub Sportowy FA Żory  zarejestrowany został w sierpniu 2013 roku. Organizację formalnie powołano na podstawie wpisu do ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia prowadzonej przez Prezydenta Miasta Żory.     Za realizację projektu odpowiadają osoby związane z żorską piłką nożną zarówno w obszarze organizacji, jak i szkolenia.

ROZWÓJ ORGANIZACJI

Uczniowski Klub Sportowy FA Żory podlega Zarządowi Stowarzyszenia, w którym funkcję decyzyjną i kontrolną w zakresie właściwego funkcjonowaniem sprawuje Prezes Zarządu. Do obowiązków Prezesa względem Klubu należy administracja i księgowość, zarządzanie majątkiem i finansami, aspekt wizerunkowo – promocyjny, a także reprezentowanie na zewnątrz i działanie w jej imieniu.

Za pracę klubu w zakresie organizacyjno-sportowym odpowiedzialny jest Koordynator ds. Sportu posiadając licencję UEFA A Polskiego Związku Piłki Nożnej. Jego podstawowym obszarem pracy jest aspekt sportowy projektu, a do obowiązków należy m. in. dbałość o właściwą jakość szkolenia, nadzorowanie pracy trenerów, budowa relacji i komunikacji z rodzicami oraz realizacja zadań związanych z przynależnością do Śląskiego Związku Piłki Nożnej i udziałem w rozgrywkach.

Fundamentem pracy na wysokim poziomie oraz rozwoju jest zaangażowanie i terminowość zarówno na szczeblu osób zarządzających, jak i wśród trenerów.           Klub w zakresie szkolenia współtworzą wykwalifikowani szkoleniowcy z licencjami UEFA z zakresu piłki nożnej, posiadający przede wszystkim predyspozycje do pracy z najmłodszymi.

Głównym obszarem działalności klubu jest prowadzenie szkolenia sportowego z zakresu piłki nożnej dla dzieci i młodzieży z MIASTA ŻORY. Oprócz zwiększenia dostępności społeczności lokalnej do aktywnego uprawiania sportu dodatkowym celem realizowanego projektu jest promowanie i rozwijanie kultury fizycznej oraz animacja czasu wolnego najmłodszych mieszkańców miasta.

Ponadto w zakresie naszych obowiązków znajduje się również organizacja zawodów i turniejów piłkarskich zarówno o charakterze ligowym, jak i towarzyskim. Adepci Akademii mają także możliwość korzystania z oferty obozów oraz półkolonii sportowych planowanych i przygotowywanych przez klub. Integralną częścią szkolenia jest adaptowanie do zajęć stricte sportowych elementów edukacyjno-wychowawczych.

 

Projekt PIŁKARSKIE ŻORY zakłada prowadzenie szkolenia piłkarskiego chłopców w wieku od 4 do 12 lat, . Skierowane jest ono do mieszkańców ŻOR i okolic. Po ukończeniu 12 roku życia zainteresowani zawodnicy przekazywani będą do większego klubu partnerskiego, aby kontynuować kolejny etap szkolenia. W każdej kategorii wiekowej nabór do UKS FA Żory prowadzony jest przez cały rok. Warunkiem przyjęcia nie są umiejętności piłkarskie, a chęć uczestnictwa i zaangażowanie w zajęcia treningowe.

 

REALIZOWANE FUNKCJE

Funkcja marketingowa, czyli jedna z trzech podstawowych funkcji realizowanych przez klub dotyczy organizacji sportowej, która zarządzana w odpowiedni sposób, kreuje kulturę organizacji, skupia się wokół wartości symbolizowanych przez markę i komunikuje się z otoczeniem rynkowym. Celem takiego zarządzania jest przyciągnięcie widzów, zdobywanie finansowania i angażowanie do współpracy przedsiębiorstw rynkowych. Zadaniem funkcji marketingowej jest rozwijanie relacji z rynkiem tak, aby ta współpraca przynosiła wymierne korzyści i umożliwiała stały rozwój klubu.

Drugą z realizowanych przez klub funkcji jest CSR, czyli społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa. Podstawą strategii budowania relacji z grupą są programy skierowane do lokalnej społeczności. Najczęściej spotykanymi rodzajami aktywności wobec społeczności funkcjonującej wokół klubu są programy wychowawczo-edukacyjne dla dzieci i młodzieży, walka z patologiami społecznymi, społecznym wykluczeniem, rasizmem, polepszanie sytuacji osób niepełnosprawnych, działalność charytatywna oraz promowanie wartości, jakie niesie sport: tolerancja, poprawa stanu zdrowia, rozwój umiejętności. Działania klubów piłkarskich skierowane do otaczającej je społeczności mają również na celu budowanie środowiska sympatyków. Budowanie społeczności sympatyków klubu i ich lojalności już od najmłodszych lat jest niewątpliwie istotne z perspektywy przyszłości organizacji.

Funkcja finansowa klubu ma za zadanie tworzenie budżetu organizacji. Osiąganie określonych środków finansowych jest niezbędne w celu zabezpieczenia bieżącej działalności, tworzeniu i wdrażaniu nowych projektów, a także realizacji planów rozwoju.

Celem klubu jest wielopłaszczyznowy rozwój zarówno w zakresie podnoszenia jakości szkolenia piłkarskiego, jak i budowy silnej oraz stabilnej finansowo organizacji. Pragniemy stworzyć rozpoznawalną markę, która przede wszystkim w aspekcie sportowym będzie liczącym się podmiotem w naszym mieście. Istotnym elementem w procesie rozwoju klubu będzie budowanie właściwych relacji, systematyczne doskonalenie oraz wymiana doświadczeń. Wierzymy, że organizacja pokroju Piłkarskie Żory skupiając się na rzetelnej pracy w zakresie podstawowego szkolenia piłkarskiego usytuowanego u podstaw piramidy szkoleniowej jest w stanie wytworzyć potencjał, aby w każdym sezonie rocznik opuszczający klub był gotowy podejmować kolejne wyzwania w następnych etapach przygody z piłką nożną.

PIŁKARSKIE ŻORY

UKS FA Żory

Oś. Sikorskiego 52

44-240 Żory

tel. +48 790 374 964

info@pilkarskiezory.pl

www.pilkarskiezory.pl

PIŁKARSKIE ŻORY               

 

Partnerzy sportowi :

www.pilkarskiezory.pl

Ogłoszeniea

P.Prywatności