Imię I Nazwisko Rodzica/Opiekuna
Imię I Nazwisko Dziecka
Data Urodzenia Dziecka (dd.mm.rr)
Adres
Telefon Rodzica/Opiekuna
Adres Email
DOŁĄCZ DO UKS FA ŻORY
DOŁĄCZ DO UKS FA ŻORY
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

FORMULARZ  ZGŁOSZENIOWY

POBIERZ DOKUMENTY ZAPISOWE

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

REGULAMIN UCZESTNICTWA

KLAUZULA/ DANE OSOBOWE

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA

WYRAŻAM ZGODĘ NA OTRZYMYWANIE INFORMACJI HANDLOWEJ, W TYM W SZCZEGÓLNOŚCI: O NOWEJ OFERCIE I PRODUKTACH, USŁUGACH I KONKURSACH ORAZ INNYCH INFORMACJI HANDLOWYCH W ROZUMIENIU ART. 2 PKT 2 USTAWY Z DNIA 18 LIPCA 2002 R. O ŚWIADCZENIU USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ (T.J. DZ. U. Z 2017 R. POZ. 1219 Z PÓŹN. ZM.) ZA POMOCĄ:  POPRZEZ WIADOMOŚĆ E-MAIL  DROGĄ WIADOMOŚCI TEKSTOWYCH SMS.  DO KORESPONDENCJI ZE MNĄ WSKAZUJĘ ODPOWIEDNIO ADRES E-MAIL LUB NUMER TELEFONU, PODANE W TREŚCI FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO, KTÓRYCH JESTEM WŁAŚCICIELEM.

PRZYJMUJĘ DO WIADOMOŚCI, IŻ ADMINISTRATOREM MOICH DANYCH OSOBOWYCH JEST UKS FA ŻORY Z SIEDZIBĄ W ŻORACH OŚ. SIKORSKIEGO 52 ,  NIP: 6511715625. PODSTAWY I CELE PRZETWARZANIA MOICH DANYCH OSOBOWYCH I DANYCH OSOBOWYCH DZIECKA ORAZ PRZYSŁUGUJĄCE W ZW. Z TYM PRAWA ZOSTAŁY MI PODANE DO WIADOMOŚCI W KLAUZULI INFORMACYJNEJ ZAMIESZCZONEJ NA STORNIE INTERNETOWEJ WWW.PILKARSKIEZORY.PL

PIŁKARSKIE ŻORY

UKS FA Żory

Oś. Sikorskiego 52

44-240 Żory

tel. +48 790 374 964

info@pilkarskiezory.pl

www.pilkarskiezory.pl

PIŁKARSKIE ŻORY               

 

Partnerzy sportowi :

www.pilkarskiezory.pl

Ogłoszeniea

P.Prywatności